Image Alt

De machine

SchroefInjectie

De voordelen

Dé Schroef­injectie­paal werkt geheel trillings­vrij.

Dé Schroef­injectie­paal is dé op­lossing voor elke funde­ring situa­tie, zelfs wanneer deze lastig te bereiken is.

Dé Schroef­injectie­paal realiseert trillingsvrij het grootste draag­vermogen.

Trillingsvrij

Dé SchroefInjectiePaal werkt geheel trillingsvrij. Dit komt omdat de paal niet wordt geheid, maar wordt geschroefd. Op die manier voorkomen wij geluids­overlast én schade aan om­lig­gende ge­bou­wen.

Door de trillingen te beperken en dus geen richtlijnen te overschrijden hoeven de werk­zaam­heden nooit stil te worden gelegd. Vooral in dichte bebouwing levert Dé SchroefInjectiePaal u direct tijdwinst op!.

Volledig

Voor elke fundering situatie

De techniek die aan de basis ligt van Dé SchroefInjectiePaal zorgt ervoor dat er op bijna elke locatie kan worden gewerkt. De funderings­werkzaam­heden kunnen zelfs worden uit­gevoerd op plaatsen die voor kort onbereikbaar leken.

Met Dé SchroefInjectiePaal worden palen in de bodem geschroefd, die bestaan uit stalen seg­menten die onderling aan elkaar verbonden zijn met schroefdraad. De lengte van deze segmen­ten wordt bepaald op basis van de werk­omstandig­heden en de be­schik­bare ruimte. Dat maakt Dé SchroefInjectiePaal geschikt voor elke fundering situatie.

Dé SchroefInjectiePaal kan worden ingezet in ruimtes met een werkhoogte van 210 cm en kan palen draaien met een buisdiameters van ⌀ 88,9mm/⌀ 114mm/⌀ 139mm en een voet van 250 mm/300 mm/350 mm. De boorstelling heeft een transportafmeting van 720mm breed en 1480mm hoog.

het groot­ste draag­vermogen

Met Dé SchroefInjectiePaal worden palen in de bodem geschroefd, die bestaan uit stalen segmenten. Deze segmenten worden machi­naal in elkaar gedraaid. Dit gebeurt geheel trillingsvrij.

Tijdens het schroeven wordt er onder hoge druk groutmortel (een fijnkorrelige betonsoort) in de paal gepompt. Groutmortel vermindert grotendeels de boorweerstand en zorgt er uiteindelijk voor dat rond elke paal een betonnen mantel komt te zitten.

Voor en tijdens het schroeven wordt er diverse metingen uit­gevoerd. Er wordt onder andere gekeken naar het toe­gepaste vermogen en de druk van de grout­toevoer. Deze kan verschillen per paal en per bodemlaag. Aan de hand van deze metingen kunnen wij u altijd een effectieve terugkoppeling geven en de werkzaamheden bijstellen. .

trillingsvrij
Geïnteresseerd?

We bellen u
ook graag terug

Telefoon: 075 204 01 94

Naam:(Vereist)